Les millors terrasses  del centre de l’Hospitalet.